PRIHLÁSENIE

Evaluation results - Call 2019  • Súhlasím so zhromažďovaním a spracovaním mojich osobných údajov za účelom registrácie v rámci programu MoRePro. Viac informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete tu.