PRIHLÁSENIE

Evaluation results - Call 2019

Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor vedy a výskumu - Odbor podpory výskumu

Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika

Ing. Zuzana Hrabovská-Palíková

+421 2 575 10 163
morepro@savba.sk

Súhlasím so zhromažďovaním a spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých za účelom spracovania mojej správy.
Viac informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete tu.